Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s.r.o.

Projekt spolufinancovaný s Európskym fondom regionálneho rozvoja

Názov projektu:
Inovácia výrobného procesu spoločnosti FOREAL, s.r.o.
Operačný program Výskum a inovácie
Kód projektu: 313012I895

Prijímateľ:
FOREAL, s.r.o., Bariny 4/4, 013 14 Kamenná Poruba

Popis projektu:
Cieľom projektu je obstaranie novej technológie, ktorá zabezpečí zvýšenie kvalitatívnej úrovne drevostavieb, ako aj zefektívnenie procesu výroby so zameraním na výrobu ekologicky nezávadných výrobkov.


Dokumenty

Zmluvy uzatvorené v súlade s rozpočtom projektu:

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať ... volajte, napíšte nám alebo nás navštívte.